حلقه انسانی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در حمایت از برنامه 90

90-2

امروز در دانشگاه صنعتی شریف دانشجویان  با تشکیل یک حلقه انسانی به شکل 90  حمایت خود را از  برنامه نود و عادل فردوسی پور -مجری برنامه 90 و استاد دانشگاه صنعتی شریف- در مقابل مشکلات ایجاد شده توسط سازمان تربیت بدنی اعلام کردند

مکان: دانشگاه صنعتی شریف رو به روی ساختمان ابن سینا

زمان: سه شنبه 1 بهمن 1387

Advertisements