روزنه های امید در روزهای تاریک

برای چون منی که در این روزگار و در این کشور (ایران) زندگی می کنم. وجود آدم هایی که  امید به آینده را در من زنده نگه دارند، همچون اکسیژن حیاتی است.  و چه هفته پر امیدی بود هفته ای که گذشت.

اول کار بزرگ خانواده بزرگوار مرحوم مسعود روزبهانی که با سخاوت و انسانیت خود موجب شدند حس خوب انسان بودن را همه ما بچشیم. به عنوان یک انسان و یک هم میهن از ایشان سپاسگزارم.

و امروز خبر پیام سید مطفی تاج زاده از درون زندان. پیامی که نشان از پایمردی، شجاعت و بزرگی مردی دارد که چهار ماه گذشته را در زندان اوین و در شرایطی که همه می دانیم، گذرانده، و حالا حامیان دولت کودتا را به پای میز مناظره دعوت می کند.

ما به مردانی چون تاج زاده و بزرگوارانی چون خانواده روزبهانی همیشه محتاج و در عین حال مدیونیم.

Advertisements